Schoolvoorstellingen


Schoolvoorstellingen richten zich tot een specifieke doelgroep. Ze verdienen dus een aparte rubriek of pagina. Het CMS laat dan ook toe het schoolaanbod te publiceren en op te splitsen per leeftijd, graad of niveau (kleuter, lager, middelbaar). Ook lesmappen kunnen hier opgeladen worden. De integratie van formulieren in uw website zorgt ten slotte voor de eenvoudige reservatie of inschrijving door leerkrachten of directie.

zoekfunctiezoekfunctiezoekfunctiezoekfunctiezoekfunctiezoekfunctiezoekfunctie